English

Registrera medlemskap

För att kunna ta del av Truckstop Alaskas aktiviteter och arrangemang måste du vara registrerad medlem. Den som är 18 år fyllda och musik- och kulturintresserad kan bli medlem i föreningen.

Medlem blir man då man fyller i registreringsformuläret här på hemsidan. För att medlemskapet ska börja gälla ska du verifiera att den epostadress du anger vid registreringen tillhör dig. Klicka på länken i det välkomstbrev som skickats till epostadressen du registerat för att verifiera och påbörja ditt medlemskap.

Vi ger inte ut dina uppgifter till någon annan, utan använder uppgifterna enbart för föreningen nödvändiga syften, t.ex. kollar att du är medlem när du kommer och skickar information om events som vi arrangerar. Du kan efter registrering själv välja att sluta få vårt nyhetsbrev genom att avmarkera detta på din personliga sida.

Ingen medlemsavgift finns för 2016.

Som medlem kan du när som helst träda ur föreningen genom att radera ditt medlemskap via din personliga sida på hemsidan. Du är medlem tills du själv går ur, det finns alltså ingen automatisk förfallodatum. Information sparas inte efter att man raderat sin profil.

Har du inte ett svenskt personnummer skriver du in dig i vår engelska version.

Medlemsuppgifter