English

Om oss

Musik- och Kulturföreningen Truckstop Alaska är en ideell intresseorganisation vars lokaler ligger på Lindholmen i Göteborg. Vårt mål är att kunna erbjuda våra medlemmar en mötesplats där kulturella och musikaliska aktiviteter och upplevelser står i centrum. Vi vill genom att skapa ett alternativ till etablerade konsertlokaler och samlingslokaler berika kulturlivet och på så sätt fylla det hål som upplevs finnas i Göteborgs utbud. Vi vill verka för en meningsfull fritid och genom medlemmarnas genuina engagemang driva verksamheten och på så sätt skapa en gemenskap och ett socialt mervärde.

Cirka 130 band spelar hos oss varje år, vi har ett par loppisar om året och en filmkväll i månaden.